Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger c/o European Green Cities
Norsgade 17, 8000 Århus C - Mail: et@greencities.eu - Tlf. nr.: +45 27 57 19 55